Backlink là gì? Hướng dẫn xây dựng đi backlink SEO theo các mô hình hiệu quả

Backlink là gì? Backlink (còn được gọi là “Inbound Links”, “Incoming Links”, inlink”, và “inward link”) là các liên kết từ một website, blog hoặc mạng xã hội đến một trang web khác. (có thể là trang chủ hoặc trang con).
Làm SEO chắc chắn là không thể thiếu backlinks được rồi. Chính vì thế video này cách giúp bạn biết về việc đi link trong SEO, xây dựng mô hình backlink hiệu quả. Cách tạo backlink và hiểu đúng về backlink.

Đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/c/TihaShareOfficial/

ĐÁNH GIÁ 5 SAO