Cơm Áo Không Đùa Với Khách Thơ Là Gì | Shark Bình

cơm áo không đùa với khách thơ

Nếu bạn đang tìm nghĩa của câu “Cơm áo không đùa với khách thơ” là gì từ Shark Bình chương trình Shark Tank thì đây là bài viết giải nghĩa cho bạn về cụm từ này.

Cơm áo không đùa với khách thơ

“Nỗi đời cay cực đương giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ”Đây là 2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Nhiều người tưởng tượng nhà văn, nhà thơ là những người sống trong những căn phòng nhỏ bé, tâm hồn phiêu lãng, mơ mộng chỉ ăn và nghĩ viết văn thơ mà thôi!

2 câu thơ trên trong bài thờ Giới Thiệu (Gửi Tú Mỡ) đã diễn tả những chặng được lo cơm áo gạo tiền, thời đó để sống với nghề viết là điều rất khó.

Và câu Cơm áo không đùa với khách thơ là dành cho những người mang tính nhắc nhở: Vấn đề cơm áo gạo tiền không dành cho những người hay mơ mộng!
 

4.8/5 - (6 bình chọn)