Chạy quảng cáo Facebook giao diện mới

Facebook không còn mục tiêu tin nhắn? Cách chạy quảng cáo tin nhắn giao diện mới

Có phải Facebook đã không còn mục tiêu tin nhắn không? Câu trả lời sẽ có trong video này. Rất nhiều thứ hay ho mà bạn chưa từng được nghe qua. Chạy quảng cáo tin nhắn Facebook không chỉ đơn giản là chọn mục tiêu và target, mà đó còn là chiến lược. Bắt đầu […]

Chạy Quảng Cáo Facebook Giao Diện Mới | Mục Tiêu Được Cập Nhật Giống Google

Chạy Quảng Cáo Facebook Giao Diện Mới | Mục Tiêu Được Cập Nhật Giống Google. Facebook đã cập nhật về trình quản lý quảng cáo. Các mục tiêu được cập nhật và phù hợp với ý định của nhà quảng cáo. Nó khá giống với các mục tiêu của Google. Đặc biệt là thêm mục […]